D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hvirring-Hornborg Pastorat

Hedensted Provsti - Haderslev Stift - Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt

Sogne i pastoratet

Hvirring Sogn
Hornborg Sogn

Præstegården

Hvirringvej 66, Hvirring, 8762 Flemming
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007