D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Øsby Pastorat

Haderslev Domprovsti - Haderslev Stift - Haderslev Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Øsby Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1921-1947 F J Smith (-)
1947-1970 H Fog (-)
1970-1980 J O Christensen (-)
1981- Anne Margrethe Hviid (1945-)

Præstegården

Øsby Nedergade 20, 6100 Haderslev
Præstegården er opført 1765 og senest hovedrestaureret 1981 med alle moderne bekvemmeligheder, 13 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 1½ ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 10 ha + 1 ha skov.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007