D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Halk-Grarup Pastorat

Haderslev Domprovsti - Haderslev Stift - Haderslev Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Halk Sogn
Grarup Sogn

Historie

Halk Sogn blev 1977 sammenlagt med Grarup Sogn.

Sognepræster og kirkebogsførere

1955-1962 F N Lorenzen (-)
1962-1964 Vakant
1964-1967 Aa Møller Sørensen (-)
1967-1977 Vakant
1977- Hans Peter Jakobsen (1937-)

Præstegården

Bankelvej 16, Halk, 6100 Haderslev
Boligen er opført 1818 og hovedrestaureret 1977-1978 med 8 værelser og opvarmes med tokammer-fyr (olie og træ).

Præstegårdshaven

Til præstegården hører en have på 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på ca 22 ha, hvoraf 1 ha er skov. Jorden er bortforpagtet.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007