D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gammel Haderslev Pastorat

Haderslev Domprovsti - Haderslev Stift - Haderslev Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Gammel Haderslev Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1966-1973 G S Geil (-)
1973-1983 Jens Rode (-)
1984-1999 Henning Vilslev-Petersen (-)
1999- Morten Larsen (1947-)

Præstegården

Ribe Landevej 17, 6100 Haderslev
Boligen er opført 1974-/75 og har 7 værelser + kontor og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 5.600 m² ved Haderslev Dam.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 58 ha, hvoraf de 6 ha er skov.

Sognepræster

Embedet blev omdannet 1981 fra residerende kapellani.
1981-1982 Morten Revsbech (-)
1983-1989 Niels Chr Kobbelgaard (-)
1989-1995 Niels P Sørensen (-)
1996- Benedikte Bock Pedersen (1965-)

Embedsboligen

Rosenbakken 16, 6100 Haderslev
Boligen er indrettet med 5 værelser og ½ kælder. Den opvarmes med naturgas + varmepumpe.

Residerende kapellaner

1972-1981 Morten Revsbech (-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræstestilling.

Kordegne

(1999) Aase Broch Møller (-)

Konfirmandlokale

Der er ikke konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007