D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Langå-Torup Pastorat

Frijsenborg Provsti - Århus Stift - Langå Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Langå Sogn
Torup Sogn

Præstegården

Gydevej 1, 8870 Langå
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007