D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ugilt-Astrup Pastorat

Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Sindal Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Ugilt Sogn
Astrup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på et plejehjem.
1950-1962 Rudolph Arendt (-)
1962-1970 A Rørbæk Madsen (-)
1971-1990 Hans Chr S Karlsen (-)
1990-2004 Niels Jørgen Kirketerp (1943-)

Præstegården

Ugiltvej 529, Ugilt, 9800 Hjørring
Præstegården er opført 1965, har 7 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 1.400 m².

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 12 ha., heraf 1 ha. skov.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007