D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Flade-Gærum Pastorat

Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Flade Sogn
Gærum Sogn

Historie

Fra 1694 til 29. maj 1812 var Fladstrand annekteret til Flade og Gærum Sogne.

Sognepræster og kirkebogsførere

1947-1959 Aage Jæger (-)
1959-1971 F J Riisager (-)
1972-1990 Sv Olaf Olsen (-)
1990- Bruce Kent Steuer (1950-)

Præstegården

Brønderslevvej 59, Flade, 9900 Frederikshavn
Præstegården er opført 1891, har 9 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en nogenlunde have på 1,3 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 26 ha., heraf 15,6 ha. fredskov.

Residerende kapellaner

Embedet blev omdannet med virkning fra 26. juli 1743 fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Flade, Gærum og Fladstrand Kirker.
Embedet blev omdannet med virkning fra 26. juli 1743 til residerende kapellani.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007