D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Elling Pastorat

Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Elling Sogn
Jerup Kirkedistrikt

Historie

Indtil ca 1638 hørte Hirsholmene til Elling-Tolne Pastorat.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse i ældrecentet.
1965-1973 V Hyttel (-)
1974-1978 A Rørbæk Madsen (-)
1978-1996 Villy Klit-Johansen (-)
1996- C Brian Christensen (1967-)

Præstegården

Tuenvej 10B, Elling, 9900 Frederikshavn
Præstegården er opført 1891, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården hører en tør, sandmuldet have med gode læforhold på 1 ha.

Jordtilliggende
Præstegårdsforpagtere
Forpagterboligen
Sognepræster

Embedet blev omdannet 1981 fra residerende kapellani.
1981-1993 Chr Kjær Jensen (-)
1993-1999 Anders R Dahl (-)
1999- Thomas Reinholdt Rasmussen (1972-)

Embedsboligen

Skagensvej 435, 9981 Jerup
Embedsboligen er opført 1903, en gammel skole, er ombygget 1961, har 9 værelser og opvarmes med olie. I forbindelse med boligen er en god have på ca. 1 ha.

Residerende kapellaner

Embedet blev oprettet 1961.
1968-1972 Vakant
1972-1981 Chr Kjær Jensen (-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræste-embede.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i Sognegården og i embedsboligen i Jerup.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007