D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bangsbostrand Pastorat

Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Bangsbostrand Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1943-1947 S Aa Haack (-)
1947-1961 Kristian Sommer (-)
1961-1984 H Magelund (-)
1985- Jens Peter Markussen (1939-)

Præstegården

Skovalléen 24, 9900 Frederikshavn
Præstegården er opført 1953, har 5 værelser og opvarmes med ?.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på ca. 760 m².

Jordtilliggende
Præstegårdsforpagtere
Forpagterboligen
Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra residerende kapellani.
1981-1982 Freddy Cortes (-)
1983- Jette Christensen (1947-)

Embedsboligen

Emil Hornemanns Vej 7, 9900 Frederikshavn
Embedsboligen er opført 1969 med 7 værelser og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med boligen er en have på 680 m².

Residerende kapellaner

Embedet blev oprettet 1973.
1974-1979 Erik B Præstholm (-)
1980-1981 Freddy Cortes (-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræsteembede.

Kordegne

(1999) Jonna Juul (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007