D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ebeltoft-Dråby Pastorat

Ebeltoft-Rosenholm-Rønde Provsti - Århus Stift - Ebeltoft Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Ebeltoft Sogn
Dråby Sogn
Handrup Kirkedistrikt

Præstegården

Grønningen 11, 8400 Ebeltoft

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i såvel Ebeltoft som Dråby Sogne.

Ordinerede kateketer

Til embedet hørte forpligtelse i Ebeltoft Sogn.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007