D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Rubjerg-Lyngby-Jelstrup Pastorat

Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Rubjerg Sogn
Lyngby Sogn
Jelstrup Sogn

Historie

Jelstrup Sogn har i flere hundrede år haft Lyngby Sogn som annekssogn og det er efter 1860, at Rubjerg Sogn er annekteret til dette pastorat. I 1970 blev Jelstrup Sogn udskilt fra Maarup Sogn og Jelstrup blev samtidig sammenlagt med Rubjerg-Lyngby Sogne.

Sognepræster og kirkebogsførere Rubjerg-Lyngby-Jelstrup

1970-1985 Johs Freltoft (-)
1986-1999 Kim J Eriksen (-)
1999- Mette Villads Christensen (1942-)

Præstegården

Kronholmsvej 59B, Rubjerg, 9480 Løkken
Præstegården er opført 1924, har 9 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 15 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. mose.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterboligen
Sognepræster og kirkebogsførere Rubjerg-Lyngby

ca 1500 -Hr Niels Reff
1537- Hr Eskild (-)
1550-1568 Niels Terkelsen (-1568)

1568- Jens Andersen Vrensted (-)
(1599)-1629 Mads Christensen (-1629)
1629-1636 Oluf Danielsen Chrysostomus (15..-1636)
1637-1652 Jakob Christensen Vordingborg (1604-1652)
1652-1655 Jakob Nielsen Børglum (16..-1655)
1655-1658 Mourids Christensen Sæby (1615-1658)
1658-1686 Peder Christensen Olsdorf (Volstrup) (1624-1704)
1686- Peder Hermansen Sæby (1656-1704)
1953-1961 Carl A von Schädtler (-)
1961-1970 Johs Freltoft (-)
Embedet blev herefter omdannet pga. sognesammenlægning.

Sognepræster og kirkebogsførere Jelstrup-Maarup

1962-1969 Frants Vendelhaven (-)
Embedet blev herefter omdannet pga. sognesammenlægning.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue + kontor ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007