D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vrensted Kirke

Vrensted Sogn - Vrensted-Tise Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Vrensted Kirke

Adresse

Vrensted Kirke
Sct Thøgers Vej 11
Vrensted
9480 Løkken

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Den anselige blytækte kirke, der i middelalderen var indviet til Nordjyllands særlige helgen, Skt Thøger, er omgivet af et prægtigt kampestensdige. Den romanske granitkvaderbygning, der fra begyndelsen bestod af kor og skib, er i gotisk tid gennemgribende ombygget, idet korpartiet omdannedes til et kanghuskor; mod vest tilføjedes et svært tårn og mod syd et våbenhus. Skibet står uden synlig sokkel, medens der i det ombyggede korparti er hulet skråkantsokkel under syd-og østsiden samt en del af nordsiden. Fra oprindelige vinduer sidder der i koret indmuret et par vinduesoverliggere.
Hele sydsiden er i ny tid skalmuret. Skibets norddør er fra gammel tid tilmuret, og syddøren blev flyttet 1922 og forsynet med et relief, Kristus med lammet, af Joakim Skovgaard og indvendig med et kalkmalet tympanonfelt, Kristus og synderinden, af Niels Larsen Stevns.

Tårnet

Tårnet, der står hvidkalket med røde blændinger i gesimshøjde og på gavlene, har stjernehvælvet underrum og trappe i nordvesthjørnet.

Klokkerne

1) omkring 1450-1500, vistnok af støberen PLP;
2) Med & E Ohlson, Lübeck, skænket af sagfører Anders Olesen.

Våbenhuset

Våbenhuset, der er opført af gullige munkesten, har otteribbet krydshvælv.

Kirken indvendig

Ved ombygningen indsattes der i hele langhuset hvælv, østligst i korpartiet et tværgående tøndehvælv, i øvrigt stjernehvælv.

Altertavlen

Altertavlen, der står på et alterbord med renæssancepanel, prydet af rudefelter, er en lutheransk fløjtavle i renæssance fra 1597, istandsat 1917 og med malerier fra 1920 af Larsen Stevns Kristus og Nikodemus, Bebudelsen og Korsfæstelsen.

Alterstager

Balusterformede barokstager.

Prædikestol

Prædikestolen i renæssance fra 1597 er af karnaptype med hjørnehermer og relieffer - Kristi † og opstandelse.

Døbefont

Døbefonten er romansk, af granit med glat kumme på rund fod med to svære rundstave.

Dåbsfad

Sydtysk fad, omkring 1575, med fremstilling af Syndefaldet.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Korbuekrusifikser

Stort, meget smukt senromansk, kronet korbuekrusifiks, omkring 1250, på samtidigt, men noget omdannet korstræ, hvis arme er forbundet med cirkelslag.

Kristoforus-figurer

Vestligt i skibet er opsat en sengotisk Kristoforus-figur, der viserr nær tilknytning til Claus Bergs stil.

Orgel

Kirkens orgel er et Zachariasen orgel fra 1938 med 8 stemmer.

Epitafier

I korpartiet epitafium af Christen Billedsnider over sognepræst Melchior Evertsen Meier, † 1655, med portrætmaleri af præsten, hans hustru og tre børn.
Et andet epitafium i tidlig inklassicisme er opsat over provst Johs. Dines Carlsen, † 1783, og hustru.

Ligsten

Gravsten over sognepræst Frands Lauridsen Hjort, † 1708, og to hustruer samt over sognepræst Anders Carlsen, † 1767 og hustru.

Kirketjenere

(1999) Henry Kragh Nielsen (-)

Kirkesangere

(1999) Andrea Holt Andersen (-)

Organister

(1999) Henrik Høj Madsen (-)

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er begravet sagfører Anders Olesen, † 1929, som har ydet kirken betydelige gaver.

Gravere

(1999) Henry Kragh Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007