D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sejlstrup Kirke

Sejlstrup Sogn - Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Sejlstrup Kirke

Adresse

Sejlstrup Kirke
Vejbyvej 430
Sejlstrup
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Den kullede kirke, der ligger frit og smukt i det ellers ret ensformige, bare landskab, består af romansk kor og skib med et ret nyt våbenhus ved sydsiden. Den beskedne bygning er opført af granitkvadre på en profileret sokkel, og den oprindelige syddør er stadig i brug, medens norddøren ses tilmuret. Et romansk rundbuevindue i korets nordside og ét i skibets står udvendig uforandret, men er indvendig udvidet en del.

Restaureringer

Kirken gennemgik 1907 en gennemgribende istandsættelse, hvorunder store dele af granitmurværket måtte omsættes og hvor indervæggene i vid udstrækning fik teglstensbeklædning.

Kirken indvendig

Indvendig er der flade bjælkelofter.

Alterprydelse

Alterprydelsen er et maleri fra 1931 af Anna E. Munch, velsignende Kristus.
Den ældre, meget enkle altertavle fra 1600-tallet er nu i Vendsyssels historiske Museum.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er kvadermuret.

Alterstager

Alterstagerne bærer lensmanden Niels Friis’ og Sofie Krabbes våben og initialer samt årstallet 1638.

Prædikestol

Ved en brand, der brød ud, medens kirken var under hovedistandsættelse, ødelagdes den gamle prædikestol, der var fra 1600-tallet og har Otto Banners og Ingeborg Skeels fædrene og mødrene våben.

Døbefont

Den romanske granitfont er meget skåret og ødelagt.

Siddepladser

Kirken har 75 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er af ukendt oprindelse er fra før år 1900, opstillet i kirken 1943, har 4 stemmer.

Krusifikser

Et sengotisk korbuekrusifiks var 1907-31 anbragt på alteret, men er nu ophængt på skibets nordvæg.

Klokkestabel og klokke

Klokken er støbt 1853 af H. Gamst og H. C. Lund og hænger i en klokkestabel på kirkegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007