D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vorbasse Pastorat

Brande-Grene Provsti - Ribe Stift - Billund Kommune - Ribe Amt

Sogne i pastoratet

Vorbasse Sogn
Skjoldbjerg Kirkedistrikt

Præstegården

Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007