D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Nordby Pastorat

Århus Domprovsti - Århus Stift - Samsø Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Nordby Sogn

Præstegården

Præstegyden 5, 8305 Samsø




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007